Otoczenie

Polityka prywatności

Więcej na temat ochrony danych

Więcej informacji na temat ochrony danych na stronie wogibtswas.de można znaleźć w naszych często zadawanych pytaniach.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników.

Dane będą przez nas traktowane jako poufne i "przetwarzane" zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami o ochronie danych, od 25.05.2018 r. w szczególności zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej: DSGVO), a także krajowymi przepisami o ochronie danych. "Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną oraz do promowania naszych ofert i usług.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Ponadto na naszej stronie używamy tak zwanych "stałych plików cookie", które są automatycznie usuwane najpóźniej po 24 miesiącach. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty oraz przechowywanie informacji o ostatniej wizycie (np. preferowany język lub inne ustawienia), a także gromadzenie danych statystycznych. Pliki cookie nie tworzą profili użytkowników.

Korzystanie z opisanych powyżej plików cookie odbywa się od 25.05.2018 r. na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tego pliku cookie jest umożliwienie naszym klientom i użytkownikom naszej strony internetowej bardziej efektywnego korzystania z naszej strony internetowej oraz analizowania i ulepszania naszej strony internetowej.

Pliki cookie mogą być również ustawiane przez narzędzia (programy) stron trzecich, z których korzystamy na naszej stronie internetowej. W ramach niniejszej polityki prywatności poinformujemy użytkownika o wykorzystaniu, funkcjonalności i dalszych szczegółach dotyczących odpowiednich narzędzi stron trzecich.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Informacje na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, do których użytkownik uzyskał dostęp, w celach statystycznych, w celu ulepszenia naszej oferty internetowej oraz w celu zabezpieczenia przed bezprawnymi cyberatakami, a także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Dane użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych, a także do obrony przed ewentualnymi cyberatakami oraz do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania.

Od dnia 25.05.2018 r. przetwarzanie danych opisane powyżej ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO w celu przeprowadzenia niezbędnych środków przedumownych, które mają miejsce na żądanie użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania ze stron internetowych, do których uzyskał dostęp. W zakresie, w jakim powyższe dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia przed bezprawnymi cyberatakami lub w celu wykonania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, odbywa się to na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO od 25.05.2018. Nasz uzasadniony interes w tym przetwarzaniu danych polega na ocenie danych w celu ulepszenia naszej oferty internetowej, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, jeśli to konieczne, oraz ochrony naszych systemów przed bezprawnymi cyberatakami. W zakresie, w jakim jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych użytkownika, np. organom ścigania, w celu umożliwienia ścigania karnego, zostanie to dokonane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO od dnia 25.05.2018 r.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika lub obowiązku prawnego.

Od 25.05.2018 r. przetwarzanie danych opisane powyżej ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wdrożenia niezbędnych środków przedumownych, które mają miejsce na żądanie użytkownika. Przekazywanie danych użytkownika ze względu na obowiązek prawny będzie miało miejsce od 25.05.2018 r. na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Google Analytics Opt Out
(rezygnacja działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny).

Przetwarzanie danych zamówienia
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej używamy funkcji "Aktywacja anonimizacji IP". Oznacza to jednak, że adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Podstawa prawna
Opisane powyżej korzystanie z Google Analytics odbywa się od 25.05.2018 r. na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a tym samym na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z Google Analytics jest zaprojektowanie naszych stron internetowych w sposób jak najbardziej optymalny, a tym samym uczynienie ich atrakcyjnymi dla odwiedzających oraz promowanie naszych produktów i usług.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk "Lubię to")

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z jego kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku i/lub wyłączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Informacje na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w funkcji pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej. Korzystanie z opisanych powyżej wtyczek Facebooka odbywa się od 25.05.2018 r. na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a tym samym na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z wtyczek Facebooka jest projektowanie naszych stron internetowych tak optymalnie, jak to możliwe oraz wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług....Polityka prywatności dotycząca korzystania z serwisu Twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przesyłane do Twittera. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem: http://twitter.com/account/settings. Jeśli użytkownik nie chce, aby Twitter mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Twittera, powinien wylogować się z konta użytkownika Twittera i/lub wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce. Informacje na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w funkcji pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej. Korzystanie z opisanych powyżej wtyczek Twittera opiera się na naszym uzasadnionym interesie od 25.05.2018 r., a tym samym na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z wtyczek Twittera jest projektowanie naszych stron internetowych w sposób jak najbardziej optymalny oraz wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że użytkownik udzielił +1 dla treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądał po kliknięciu +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o aktywności +1 użytkownika w celu ulepszenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google+, musisz mieć globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają adres e-mail użytkownika lub posiadają inne informacje identyfikujące użytkownika.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wyjaśnionych powyżej, informacje podane przez użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące działań użytkowników +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https: //policies.google.com/privacy?hl=de Jeśliużytkownik nie życzy sobie wyżej wymienionych transferów danych do Google, zalecamy wylogowanie się z Google przed odwiedzeniem naszych stron internetowych i/lub wyłączenie obsługi JavaScript w przeglądarce. Informacje na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej.

Opisane powyżej korzystanie z Google+1 odbywa się od 25.05.2018 r. na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a tym samym na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z Google+1 jest projektowanie naszych stron internetowych w sposób jak najbardziej optymalny oraz wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług.Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Adsense możemy wyświetlać na naszej stronie ukierunkowane reklamy firm zewnętrznych. Treść reklam jest oparta na zainteresowaniach użytkownika, które Google określa na podstawie jego wcześniejszych zachowań. Ponadto przy wyborze odpowiedniej reklamy brane są pod uwagę informacje kontekstowe, takie jak lokalizacja użytkownika, zawartość odwiedzanej strony internetowej lub wyszukiwane hasła Google.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika) i porównywalne technologie rozpoznawania. Umożliwia to analizę informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje zebrane przez Google Adsense na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) i dostarczania formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez użytkownika.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.Rejestracja na tej stronie internetowej i przetwarzanie danych klientów i umów

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji strony lub zawierać z nami umowy. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z konkretnej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował.
W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zatem na przykład obsługa zapytań lub świadczenie żądanych usług.

W celu przeprowadzenia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, które są przeprowadzane na żądanie użytkownika, lub w celu realizacji umowy, dane użytkownika mogą być przekazywane usługodawcom, którzy nas wspierają i których oczywiście starannie wybraliśmy. Mogą to być dostawcy usług technicznych lub dostawcy usług wspierający nas w zakresie wysyłki, przetwarzania płatności lub księgowości.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w powyższych celach od 25.05.2018 r. na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO w celu wykonania umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia niezbędnych działań przedumownych, które mają miejsce na żądanie użytkownika. Bez podania danych osobowych nie możemy przetworzyć wniosku użytkownika i/lub zawrzeć z nim umowy oraz świadczyć oferowanych usług i korzyści.

Ponadto przetwarzamy dane użytkownika w celu wykonania, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń prawnych wynikających ze stosunku umownego oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia organom ścigania ścigania użytkownika lub wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania danych. Od 25.05.2018 r. powyższe przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO lub, częściowo, art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (np. obowiązek przekazania danych organom ścigania, obowiązek przechowywania). Naszym uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO jest możliwość wykonywania, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń prawnych wynikających ze stosunku umownego.

Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Transakcje płatnicze za pośrednictwem popularnych środków płatniczych (Visa/Mastercard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.Okresy przechowywania i usuwania danych osobowych

Jeśli cel przetwarzania danych osobowych użytkownika przestanie mieć zastosowanie, przetwarzane przez nas dane będą rutynowo usuwane lub blokowane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na stałe przechowywanie swoich danych osobowych.

Jeśli poszczególne dane muszą być przechowywane po ustaniu celów przetwarzania ze względu na ustawowe okresy przechowywania (np. wymogi dotyczące przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym), usunięcie zostanie zastąpione zablokowaniem danych. Dane, które mają być przechowywane, mogą być następnie przetwarzane wyłącznie do wyżej wymienionych celów na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W każdej chwili użytkownikowi przysługują prawa opisane poniżej:

- Prawo do potwierdzenia i uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO
- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO
- prawo do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
- Prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
- Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, zgodnie z art. 22 RODO.


Prosimy o przesłanie wniosku na następujące dane kontaktowe:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
info@wogibtswas.dePRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO od dnia 25 maja 2018 r.; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać wszelkie zgody udzielone nam wyraźnie na mocy przepisów o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.skargi dotyczące naruszeń ochrony danych do organów nadzorczych

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych są naruszane, może skontaktować się z organem nadzorczym swojego kraju związkowego lub kraju związkowego, w którym znajduje się nasza siedziba. Jeśli skarga dotyczy spółki, która ma siedzibę w innym kraju związkowym, organ nadzorczy przekaże skargę do właściwego organu nadzorczego w tym kraju.OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z KOREKTĄ LUB USUNIĘCIEM DANYCH OSOBOWYCH LUB OGRANICZENIEM ICH PRZETWARZANIA

Powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Na żądanie użytkownika poinformujemy go również o tych odbiorcach.WYMOGI PRAWNE LUB UMOWNE DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE O KONIECZNOŚCI ZAWARCIA UMOWY I MOŻLIWYCH KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Jak opisano powyżej, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, które są podejmowane na żądanie użytkownika. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych przy zawieraniu umowy (np. w przypadku faktur) jest wymagane przez prawo ze względu na przepisy podatkowe i/lub handlowe, w przeciwnym razie jest to obowiązek umowny lub przedumowny. Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy i/lub odpowiedzieć na jego zapytania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, podanie danych do tych celów nie jest wymagane ani umownie, ani prawnie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu można znaleźć w powyższych informacjach w odpowiednich miejscach. Nieprzekazanie nam danych osobowych do tych celów może skutkować brakiem możliwości korzystania z naszej strony internetowej i usług lub brakiem możliwości korzystania z nich w pełnym zakresie.Okresy przechowywania i usuwania danych osobowych

Jeśli cel przetwarzania danych osobowych użytkownika przestanie mieć zastosowanie, przetwarzane przez nas dane użytkownika będą rutynowo usuwane lub blokowane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na stałe przechowywanie swoich danych osobowych.

Jeśli poszczególne dane muszą być przechowywane po ustaniu celów przetwarzania ze względu na ustawowe okresy przechowywania (np. wymogi dotyczące przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym), usunięcie zostanie zastąpione zablokowaniem danych. Dane, które mają być przechowywane, mogą być następnie przetwarzane wyłącznie do wyżej wymienionych celów na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.ADMINISTRATOR DANYCH

Jako dostawca naszych usług internetowych jesteśmy administratorem danych. Można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
07732/15399-70
info@wogibtswas.deSprzeciw wobec przesyłania wiadomości reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie informacje bez gwarancji. Status 22.05.2024 10:07:19

UP

Wybierz kraj i język

This page also exists in your language! english english | Close x